Lieven Heeremans

Creatief producent, gespecialiseerd in podcast- en evenementproductie.
Waar inhoud een podium nodig heeft.

Over

Lieven Heeremans voor een zaal met mensen die op stoelen zitten. Op het scherm staat een kaart met veel kleuren en daarin de tekst "Literair Podcasten". Foto door Lilian van Rooij

Foto: Lilian van RooijLieven Heeremans (1991) is creatief producent en redacteur gespecialiseerd in audio. Hij behaalde in 2014 een bachelor Wijsbegeerte aan de UvA en begon in datzelfde jaar met het produceren van podcasts bij Radio Swammerdam. In 2017 studeerde af bij de research master Media en Performance Studies aan de Universiteit Utrecht, waarna hij aan de slag ging als zelfstandige. In 2018 werd een hoofdstuk van zijn hand gepubliceerd in de eerste academische bundel over podcasting New Aural Cultures: Podcasting and Digital Media en was hij mede-oprichter van het Podcastnetwerk. Daarnaast geeft hij gevraagd en ongevraagd - en betaald en onbetaald - advies over podcasting. Sinds 2021 publiceert hij de nieuwsbrief Heb je nog een podcasttip? die wekelijks door meer dan 1000 mensen gelezen wordt.Zijn bedrijf is gevestigd in Amsterdam. Hij zwemt vaak en eet graag kaas, maar niet tegelijkertijd.

Portfolio

Sinds 2018 lever ik als zelfstandige diensten aan een scala aan opdrachtgevers. Hieronder is een selectie daarvan klik en -beluisterbaar. In mijn betrokkenheid bij deze projecten neem ik verschillende rollen aan: van mixage tot presentatie en redactie en projectleider. Daarnaast gaat veel van mijn tijd op aan de activiteiten die we vanuit de door mij mede-opgerichte Stichting Podcastnetwerk organiseren. Daaronder vallen het jaarlijkse Podcastfestival, de Podcastakademie en de Podcastclub.

2022

2021

2020

2019

Contact

Wat kost een seizoen Kaas?

Amsterdam, 1 januari 2021 (geüpdatet op 20 december 2021)In de kaaswinkel reken je doorgaans precies af wat er op de weegschaal ligt. De podcastwereld is anders, maar aangezien Kaas daar nu zijn intrede heeft gedaan heb ik besloten om open kaart te spelen. Dat doe ik omdat ik vind dat er nog te verbaasd dan wel geheimzinnig gedaan wordt over de productiekosten van podcasts. Bovendien vind ik het eerlijk tenoverstaande van de luisteraars die Kaas al gesteund hebben door kaaskaarten te kopen. Zo weten we meteen hoeveel geld er nodig is om nóg een seizoen te maken, want dat willen we toch allemaal?In mijn werkende leven als professioneel podcaster, een ambt dat ik sinds februari 2020 full-time bekleed, schrijf ik veel offertes en subsidieaanvragen. Veel offertes kosten een uur of twee om te maken en daar hoor je in ongeveer de helft van de gevallen óf niets van terug, of dat het wel ‘erg prijzig’ is allemaal. Bij een geslaagde subsidieaanvraag hoort aan het einde ook een verantwoording. Om alle potentiële klanten en vrienden die verbaasd zijn over hoeveel het produceren van een podcast kost meer inzicht te bieden, presenteer ik hier de kosten die gemoeid gingen met het produceren van het eerste seizoen van Kaas.

Lieven Heeremans op het Podcastfestival 2018

ContextVanaf het begin had ik een vrij concreet idee over wat ik wilde doen: de verhalen achter de kazen vertellen en tussendoor de mensen iets bijbrengen over de processen die de kaas smaak geven. Ik wilde heel duidelijk iets anders maken dan ‘gewoon de microfoon aanzetten en gaan praten’. Want hoe zeer ik keukentafelpodcasts ook waardeer: Kaas moest mijn visitiekaartje worden en dus uniek zijn.Daarnaast wilde ik zo veel mogelijk wat ik zelf kón doen, ook echt zelf doen: inhoud, presentatie, opname, montage en mixage. Veel podcastmakers die ik interviewde voor de Podcastclub (sedert 2017) zeiden “stel me geen technische vragen, dat doen anderen altijd voor me”. De nerd in mij wilde graag controle hebben en dingen leren: parallel aan de kaasmakers die het productieproces van begin tot eind helemaal zelf in de hand hebben. Ik wilde bij die zeldzame groep podcastmakers horen die alles zelf kunnen, of ten minste overal een beetje kaas van hebben gegeten. padumtsssIk betaalde in eerste instantie alles zelf. Ik wilde niet meteen gebonden zijn aan sponsors omdat die eisen (aan inhoud of bereik bijvoorbeeld) zouden kunnen gaan stellen. Uiteraard zijn we heel blij met de support die we uiteindelijk van Kef hebben gekregen. Haal de kazen toch daar, mensen!Mijn eerste idee was om de hele podcast live op te nemen, dat was ik immers gewend geraakt bij de Podcastclub. Bovendien leek het me een goed idee om mensen hun smaakervaring in de microfoon te laten vertellen. In februari 2020 heb ik dan ook in het proeflokaal van Kef een pilot opgenomen met live publiek. Ik presenteerde in mijn eentje terwijl Yvette van Boven en Marieke van der Werff te gast waren. Het ging ongeveer zo stroef als dat ik verwachtte van een live-opname.

Lieven Heeremans op het Podcastfestival 2018

Foto van de pilot opname in februari 2020 waarin Yvette van Boven uitlegt hoe je zelf kaas maakt. Deze aflevering is wel afgemonteerd maar gaat waarschijnlijk nooit verschijnen.

Na afloop van de pilotopname bood mijn oud-collega Joppe aan om te helpen met het maken, waar ik wel oren naar had. We stelden begin maart een productieschema op om vijf afleveringen voor de zomer te produceren, maar dat ging niet door vanwege de lockdown. In juli pakten we de draad weer op, met als doel om vóór kerst het eerste seizoen online te hebben. Dat ging aanvankelijk goed maar door een samenloop van omstandigheden (Joppe brak zijn sleutelbeen, ik moest vaak voorrang geven aan werk dat wel direct iets opleverde) namen we de laatste drie afleveringen toch pas in december op.KostenHieronder heb ik de kosten verdeeld in categorieën. De kosten haal ik uit mijn administratie over 2020, mijn uren heb ik exact bijgehouden via de app Toggl. Die app kan ik overigens iedereen, zzp’er of niet, aanraden! Bij elke post lees je een korte toelichting, met ook een prognose/budget berekening voor een volgend seizoen. Ik heb dus een onderscheid gemaakt in de kosten die ik dit jaar heb gemaakt, de budgetten die je er werkelijk voor zou moeten rekenen. Daarbovenop komen dan nog de manuren die zijn besteedt. Op basis hiervan kom ik uit op een bedrag wat nodig zou zijn om nog een seizoen te maken.

Staafgrafiek waarin je ziet hoe veel uur er per maand besteed is.

Screenshot van Toggl waarin je kan zien dat ik minimaal 272u, 49 minuten en 11 seconde aan Kaas heb besteed in 2020.

ResearchkostenKaas: €565
Wie wel eens in een kaaswinkel is geweest, weet dat kaas geld kost. Wie wel eens in een podcastapp is geweest, zou denken dat podcasts gratis zijn. Voor zes afleveringen is ruim €500 besteed aan kaas, wijn en andere bijlagen. Daaronder vallen research/brainstormsessies met Joppe, waarin we ook kaas aten. We moesten ook een keer een plank opnieuw inkopen omdat een opname uitgesteld werd omdat een van de gasten in quarantaine moest. Als we nog een keer zo’n seizoen doen, zijn de kosten voor kaasinkoop vergelijkbaar.
Boeken: €100
Ik heb een aantal kaasboeken gekocht om research te doen.

Subtotaal research kosten exclusief uren: €665

ProductiekostenReiskosten: €125
Voor drie reportages leende ik gratis de auto van Dianne Rijnbende (de vormgever), daarvoor betaalde ik alleen benzine en een dagverzekering. In totaal hebben we €125 hier aan besteed. Een auto huren was vele malen duurder geweest, maar wel praktischer in enkele opzichten. Als je voor vijf reportages een Greenwheels zou huren ben je minimaal €164 kwijt exclusief benzinekosten, dus idealiter is dit budget rond de €350.
Bedankjes voor de gasten: €250
Omdat we onszelf een serieuze productie vonden kondigden we altijd aan bij gasten (de culinair experts) dat er geen vergoeding was, maar gaven we achteraf wel altijd een cadeaubon. Als we gebruikelijke tarieven zouden betalen voor de kennis van onze gasten, zou het budget daarvoor op €750 uitkomen.

Subtotaal productiekosten exclusief uren: €375
Budget voor nog een seizoen met vijf reportages en gasten: €1100

Externe kostenDe randzaken die we zelf niet konden maken zijn voor het eerste seizoen tegen een vriendschappelijke prijs geproduceerd door vrienden die hier normaal wel gewoon geld mee verdienen.Hosting: €120 per jaar
In tegenstelling tot video’s op YouTube zetten is een podcast hosten niet gratis. Er is gekozen voor het professionele hosting bij het Art19 platform via NAP1. De website wordt gehost bij Carrd, dat kost net als de domeinnaam ook geld per jaar.
Vormgeving (beeld en geluid): €1025
Er is prachtig artwork voor zowel het algemene logo als de aparte afleveringen én geïllustreerde kaarten ontworpen door Dianne Rijnbende. De muziek is gemaakt door Roos Pollmann. Het drukken van de kaaskaarten kostte €325. Als dit tegen regulier tarief had plaatsgevonden zou je hier zeker €3000 voor moeten reserveren.

Subtotaal externe kosten: €1135
Budget externe kosten tegen regulier tarief: €3620

Tot zover de kosten die ik zelf besteed heb en een indicatie voor wat nodig is als je dit nog een seizoen goed zou willen aanpakken, met billijke vergoedingen in plaats van vriendenprijsjes. De grote kosten, en dat weet iedere ondernemer, zitten natuurlijk in de tijd. Manuren dus!

Staafgrafiek waarin je ziet hoe veel uur er per maand besteed is.

Podcasten en in de kaaswinkel gingen niet samen: Lieven en Joppe moesten beide stoppen bij Kef voor ze konden beginnen!

ManurenHieronder zijn de uren van mij (Lieven) uitgesplitst naar onderdeel van het productieproces. De uren van Joppe zijn niet bijgehouden, maar in de berekeningen gaan we er vanuit dat voor onderdelen waar hij bij betrokken was hij er even veel tijd aan heeft besteed als ik. Er wordt gerekend met een ZZP uurtarief van €75 per uur exclusief BTW. Bij dit tarief zitten algemene kantoorkosten (werkplek, adobe abonnement, verzekeringen, afschrijvingskosten etc. bij inbegrepen).Research uren: €900
Uit het urenoverzicht blijkt dat er in 2020 slechts 12 uur aan research besteed is. Veel wisten we natuurlijk al zelf, van de meer dan twee jaar die we achter de toonbank bij Kef hebben besteed. Als Joppe hetzelfde aantal uur heeft besteedt worden de kosten het dubbele, en voor een nieuw seizoen met andere onderwerpen moet je eigenlijk veel meer tijd inruimen. Stel dat er twee mensen één week fulltime research doen voor het nieuwe seizoen, kom je op €6000 uit.
Reportages: €6450
In totaal is aan vier reportages door Lieven minstens 86 uur besteedt. De reportage in de laatste aflevering was al gemaakt in 2018 en is dus niet meegerekend. Onder deze werkzaamheden valt opname, transcriptie, schrijven, montage en mixage. In totaal is er ongeveer een uur aan reportages te horen geweest, verdeeld over vijf afleveringen: dit zijn dus dure minuten (circa €100 per minuut)! Als in het nieuwe seizoen twee mensen vijf reportages van vergelijkbare lengte moeten produceren kom je uit op €16.200
Opnames, montage en mixage afleveringen en trailer: €5025
Los van de reportages zijn de vijf afleveringen allemaal zelf opgenomen, geknipt en afgemixt. Hier zijn, inclusief trailer en reclames, 67 uur aan besteed. Het komt neer op ongeveer 12 uur per aflevering. Hoe meer je opneemt, hoe meer je moet terugluisteren en knippen. Joppe was niet betrokken bij het montageproces dus laten we zeggen dat zijn gemaakte uren voor de afleveringen op €1500 uitkomen.
Voor nog een seizoen met vijf van dit soort keukentafel afleveringen kom je dan uit op €6525.
Publicatie en communicatie: €1050
Als een aflevering af is, staat ie nog niet online. Daarvoor moet hij gepubliceerd worden, met shownotes en dergelijke. Ook hebben we voor iedere aflevering een pagina aangemaakt op onze website, die we zelf hebben gemaakt. Daarnaast is er via persberichten en social media aandacht besteed aan het uitkomen van de afleveringen. Ook is er nog voor iedere aflevering een audiogram gemaakt, wat uiteindelijk altijd langer duurt dan je verwacht. Ik heb hier 12 uur aan besteedt, maar Joppe heeft ook nog foto’s bewerkt, mijn vriendin heeft de instagram beheerd en ik heb nog iemand anders nog aan het werk gezet om een video van de trailer te maken. Als je hier goed voor begroot zou je iemand daar 4 uur per aflevering aan willen laten besteden. Dat komt neer op zo’n €1800.

TotalenDit levert de volgende totalen op, die ik heb uitgesplitst in daadwerkelijk gemaakte kosten, de kosten voor de manuren. Het bedrag voor nog een seizoen Kaas, als we het op deze manier maar betaald aan zouden pakken, heb ik ook opgeteld.Daadwerkelijk gemaakte kosten Kaas seizoen 1: €2175
Dit zijn alle kosten die ik heb gemaakt aan dit eerste seizoen, afgezien van de tijd die ik er zelf in heb gestopt. Wat ik hier niet in heb meegenomen zijn afschrijfkosten van mijn audiomateriaal.
Kosten manuren: €13400
Op basis van mijn urenoverzicht heb ik voor minstens €13400 aan manuren geleverd. Dit is nog exclusief overleggen en overhead (correspondentie, administratie etc). En dit verslag schreef zichzelf ook niet! Uiteraard zijn de uren van Joppe en de gasten ook niet meegerekend.
Op basis van de budgetten die ik hierboven geschetst heb kom ik, voor een ideaal budget voor een vergelijkbaar seizoen uit op €30525 exclusief BTW.

Staafgrafiek waarin je ziet hoe veel uur er per maand besteed is.

Totaal aantal downloads van Kaas van 14 november - 31 december 2020

Wat levert het op?De eerste aflevering van Kaas is, vijf weken na publicatie, 1000 keer beluisterd. Alle vijf afleveringen bij elkaar opgeteld zijn er nu meer dan 3000 beluisteringen geweest. Hierbij tel ik de trailer mee, en staat de laatste aflevering nog niet eens twee weken online. Is dat veel? Wat mij betreft wel! Ik had in eerste instantie geen idee hoe veel mensen dit leuk zouden vinden. Als doel voor mezelf had ik gesteld dat het mooi zou zijn als er voor het einde van 2020 in totaal 1000 mensen hadden geluisterd. Dat streven hebben we dus ruimschoots gehaald, maar dat kwam ook omdat er aandacht was op NPO Radio 1 en bij VPRO Koos.

En nu?Zo! Dat was eigenlijk best leuk om uit te zoeken en te schrijven. Hopelijk heeft het jullie inzicht gegeven in waar de kosten van podcastproductie zoal zitten. Mij heeft het in ieder geval geleerd dat ik zo’n €30000 bij elkaar moet schrapen om echt een goed tweede seizoen neer te zetten. Dat doe ik voor nu even door vooral veel podcasts voor anderen te produceren en daarna weer tijd vrij te maken in mijn agenda voor Kaas.De snelle rekenaar had het al door: als iedereen die naar een Kaas aflevering heeft geluisterd €0,75 had gedoneerd, was ik in ieder geval uit de kosten geweest. Als ik dan al mijn manuren meereken, had iedere luisteraar €5 per aflevering moeten doneren om ook mij zelf te betalen. Eigenlijk heb ik iedere luisteraar dus €5 cadeau gedaan per aflevering! Graag gedaan.Update 28 januari
Iets meer dan drie weken na het verschijnen van deze post is die echt veel gelezen en kaas nog veel meer beluisterd. Op 20 januari stond de vijfde aflevering een maand online. In die maand luisterden gemiddeld 100 mensen iedere dag naar een aflevering van Kaas, waarvan 1/3e naar de eerste aflevering. Inmiddels hebben alle afleveringen exclusief de trailer meer dan 5000 plays. Bijna 1000 mensen luisterden de hele serie dus binnen 2 maanden! Dat had ik echt niet verwacht, ook niet dat zo veel mensen mee wilden proeven. Dat proberen we dit kwartaal toegankelijker te maken, waarover later meer.
Update 21 december
Precies één jaar (en twee bonus afleveringen) nadat we de laatste aflevering van het eerste seizoen online hadden gezet, was Kaas 20.000 keer beluisterd 🥳
Wil je iets terugdoen? Koop dan kaaskaarten 💛 Vragen? Mail mij.

Mastodon